A szegedi evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók Luther Szövetsége 15-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel az ág. evangélikus templomban Petőfi-ünnepélyt tart a következő műsorral: Himnusz (közének), Országh József ág. ev. tanító orgonakíséretével. „Élet vagy halál”. Szavalja Katona Lajos felsőipariskolai hallgató. Petőfi dalok, énekli Dobsa Sándor felsőipariskolai hallgató, Országh József orgonakísérete mellett. Ünnepi beszéd. Tartja Rotarides Mihály tanársegéd, elnök. Petőfi verseket szaval: Dózsa Mártha gyógyszerésztanhallgató, Biblia magyarázat. Tartja nagytiszteletű Thomay József evang. lelkész. Szózat (közének) Országh József orgonakíséretével.

Szegedi Új Nemzedék V. (1923) április 13. 3. oldal