Vasárnap, 14-én egyetemünk ev. hallgatói megalakították az Ev. Egyet. és Főisk. Hallg. Szövetségét. Ez ünnepélyes alkalomból a helyi Ev. Szövetség ünnepi gyűlést tartott, melyen úgy az egyháztanács, mint a választmány teljes számmal jelen volt. A gyűlésen az egyház felügyelője, mélt. Kiss Ferenc erdőfőtanácsos elnökölt. Az üdvözlő beszédek elhangzása után Pleczner Sándor, a budapesti Szöv. ügyvezető-alelnök általános figyelem közepette hosszabb beszédben fejtegette a magyar irredenta eszme és a protestantizmus kapcsolatát, s a szervezkedés égető szükségét. A tisztikar így alakult meg: Papp Béla elnök, Adamkovics Ádám ügyv.-alelnök, Zikéli Mihály, Gerlei Ferenc titkárok, Imre Piroska pénztáros, Miszlai György ellenőr-háznagy, Nógrádi János jegyző. A gyűlés a Hymnus eléneklésével ért véget.

Új Élet II. (1922) május 21. 6. oldal