Rector jelenti, hogy az 1919/20. tanévet pótló semester és az 1920/21. és 1921/22. tanévek alatt a hallgatóságtól az általános segítő egyesületek javára összesen 7118 Kor. folyt be.

Minthogy az ifjúsági segélyegyletek még nem alakultak meg, javasolja, hogy az összeg egyelőre a Rector rendelkezésére álló „Segélyalap”-hoz csatoltassék, ha pedig a segéylegyletek megalakulnak, a tanács a fennmaradó összeg szétosztása iránt annak idején külön intézkedjék.

         Dr. Tóth Károly dékán javasolja azzal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre álló „Segélyalap”-ból elsősorban a hallgatóság tankönyv és jegyzetszükséglete szereztessék be.

Az egyetem tanácsa úgy a Rector mint Dr. Tóth Károly dékán javaslatát egyhangúlag elfogadja.

CsML VIII. 1. (Ferenc József Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 1. doboz [ikt. sz. nélkül] 1921/22. tanév Egyetemi Tanács IX. rendes ülésének jegyzőkönyve (1922. május 12.)