A SzEFHE vezetősége felkéri azokat a vidéki földbirtokosokat, vendégszerető családokat, akik a nyár folyamán, mint az elmúlt három nyáron is tették, hazamenni nem tudó, menekült székely diákokat szándékoznak vendégül látni, ebbéli szándékukat a szegedi SzEFHE titkári hivatalának levelezőlapon minél előbb jelentsék be.

A budapesti román konzulátus kormánya rendeletére egyetemi hallgatóknak nem ad vízumot, s így még azok a hallgatók is, akiknek a hazautazáshoz szükséges pénz rendelkezésükre állana, a román kormány jogtalan és szívtelen intézkedése következtében el vannak zárva a lehetőségtől, hogy vakációjukat otthon, szüleik körében tölthessék. Azok a székely fiúk, akik tíz hosszú hónapon át internátusban és menzakoszton kínlódva teljesítették, éspedig a tanulmányi statisztika szerint példásan teljesítették kötelességüket, megérdemelnék, hogy a két hónapnyi rövid pihenés valóban pihenés és erőgyűjtés legyen számukra. Sajnos a mostani menzakoszt még az életfenntartásra sem alkalmas. A nyár folyamán pedig értesülésünk szerint mindössze 60 egyetemi hallgató ellátására vállalkozik a menza.

Az egyesület tagjai készséggel vállalnak a nyári vakáció idejére mezőgazdasági felügyelői és házi tanítói munkát is. Ezért, akik ilyen módon elhelyezést tudnának biztosítani a székely fiúk számára, szintén jelentsék be igényeiket a titkárságnál.

Új Élet II. (1922) május 7. 8. oldal