"A szövetség célja, hogy az egyetemekről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely a nemzet agyát van hivatva képviselni, ne közönyös passzív tömeg, ne gyáva, gerinctelen és önző réteg legyen, hanem népéért, hazájáért, boldogabb jövőnkért harcoló bátor, lelkes sereg. Ne riadjon vissza az igaz szó kimondásától, hanem képzettségével, tudásával, tehetségével népünket, hazánkat szolgálja."

(MEFESZ SZMSZ 5.)

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének politikai követelései:

 1. Követeljük, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek az elmúlt időszak bűneiért, és e tárgyalásoknak a legnagyobb nyilvánosság előtt kell lefolyniuk!​​
 2. Követeljük a tájékoztatás szabadságát!A sajtó mindenben hozzon részletes beszámolót és fűzzön hozzá kommentárt!
 3. Követeljük, hogy Nagy Imrét és Lukács Györgyöt válasszák be a központi vezetőségbe!
 4. Bérügyi reformot követelünk!Állapítsák meg az államtól származó összjövedelem felső határát, és gyorsítsák meg az alacsony bérek felemelésének ütemét!
 5. Követeljük a halálbüntetés eltörlését, politikai bűncselekményekben!
 6. Új alapokra fektetett, szabad demokratikus választási rendszert követelünk!
 7. Követeljük, hogy az egyetemi ifjúság nagyobb részt kapjon az ország politikai és egyéb ügyeinek intézésében.!
 8. Töröljék el a parasztság kötelező beszolgáltatásának rendszerét!
 9. Március 15-e nemzeti ünnep legyen!
 10. A jelenlévő orosz csapatokat az országból távolítsák el!
 11. Töröljék el a parasztság kötelező beszolgáltatását!
 12. Legyen egyetemi autonómia!