Avatták 2002. október 16-án, Szegeden, a Bölcsészettudományi Kar épületénél. (Egyetem u. 2.)

"Egyetemünkön ebben az épületben az Auditóriumban Maximumban alakult meg 1956. október 16-án a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Független szervezete, a MEFESZ. Elsőként itt fogalmazódtak meg a forradalmi követelések. A történelmi események emlékére állították 2002. október 16-án a Szegedi Tudományegyetem hallgatói és vezetősége."

A Magyar Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, vagy MEFESZ ifjúsági szervezet volt 1956-ban, amely megtörve a kommunista ifjúsági szövetség egyeduralmát, kulcsszerepet töltött be a forradalom követeléseinek kidolgozásában, a forradalom és szabadságharc hangulati előkészítésében és elindulásában.

Ebben az évben azonban már a szemesztert is izgatott hangulatban kezdték a diákok, és megtörtént az is, amit korábban nem mertek volna: politikai kérdéseket vitattak meg egymás közt. Október 16-án az egyetem hallgatói a szokásos "fejtágító" gyűlések egyikét kezdték volna a Bölcsészettudományi Kar Auditorium Maximumában, amikor nem várt, bár a terem hőfokát tekintve nem teljesen meglepő fordulat következett be. Kiss Tamás és Lejtényi András a még üres elnöki asztalhoz állva azt javasolták: alakítsanak független szervezetet. A már amúgy is forró hangulatban érkező mintegy ezer diák a javaslaton kapva el is határozta, hogy ifjúsági érdekvédelmi szervezetet hoznak létre.

 

 

Perbíró József

A következő, alakuló ülésen az egyetem háromezer hallgatója közül sok százan vettek részt, a szintén forró hangulatú ülésről a Magyar Rádió hangfelvételt is készített. A levezető elnök a népszerű professzor, Perbíró József lett, akit napokkal később a szegedi Forradalmi Nemzeti Bizottság elnökévé választottak. Felszólalt Baróti Dezső rektor és Fodor Gábor akadémikus is.

 

A MEFESZ szegedi vezetői Kiss Tamás, Lejtényi András és Gönczöl Dezső lettek. A gyűlésen lefektették a szervezet alapszabályát, majd 12 pontban fogalmazták meg követeléseiket. Az oktatási kérdéseken túl a társadalom igényeit is megfogalmazták. A pontok között szerepelt az orosz nyelv privilégiumának megszüntetése, diákszállók építése, valamint olyan forradalmi követelések mint a szovjet csapatok kivonása, illetve demokratikus változások sürgetése. A tájékoztatás szabadságát; szabad, demokratikus választásokat a megszálló orosz csapatok kivonását követelték politikai céljaik között.

 

ELTE diákforradalmárok

 

A Mozgalom hírére a követelésekhez október 21-23. között az ország szinte minden egyetemének hallgatósága csatlakozott. Több egyetemen tartottak a szegedihez hasonló gyűléseket, köztük az október 26-án megrendezett Műegyetemi demonstráció volt az egyik legemlékezetesebb.

 

 

 

2000-től a Szegedi Tudományegyetem hivatalos ünnepe "A hallgatói önkormányzatiság és az egyetemi autonómia napja", október 16-án, a MEFESZ megalapításához vezető első ülés évfordulója. Ezen a napon adja át a Hallgatói Önkormányzat a Hallgatói mozgalomért emlékérmet. Az érmet elsőként, 2001-ben, dr. Kiss Tamás, a MEFESZ egykori vezetője, és dr. Perbíró József egykori dékánhelyettes vehették át.

 

hallgatoimozgalom.hu

További ajánlott cikkek:

Lejtényi András Emléktábla

Auditorium Maximum

Kiss Tamás diákforradalmárról

MEFESZ Emlékmű