Tanulmányok

Az OFÉSZ krónikája

Az Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetség (OFÉSZ) története sokak szerint az 1985-ös Oktatási Törvénnyel kezdődik.

Felsőoktatási törvény - megújulás!?

A nyári ülésszak utolsó napján 1993. július 13-án, a Parlament elfogadta a felsőoktatási törvényt. Az elfogadott törvény azonban fordulatot várhatóan nem jelent a felsőoktatás egésze számára. Ennek oka az, hogy a törvény a felsőoktatás autonómiájával szemben az egyetemek, főiskolák autonómiáját erősíti.

Tóth Tamás: Egyetemek és egyetemisták Európában

Jelen gondolatmenet kiindulópontjául egy olyan megállapítást szeretnék választani…

A. Gergely András: Lokalitás – ifjúság – civiltársadalmi alternatívák

Az alábbi írás egy 1979-ben, Kiskunhalason indított városkutatás résztapasztalatait összegzi.

Bakacsiné Gulyás Mária – Ormándi János: Főiskolai hallgatók világnézeti-politikai jellemzői és értékorientációja egy vizsgálat tükrében

Napjainkban a világrendszerek felgyorsult változásának vagyunk szemtanúi a szocialista, a kapitalista, s a harmadik világ országaiban is…

Boros László: Az értékorientáció tényezői és típusai

Definícióként elfogadható, hogy az ifjúsági életszakasz akkor kezdődik, amikor a teljes körű gyermekkori védettség periódusa lezárul…

Boros László: Az ifjúság értékvilágának dilemmái

Egy adott gazdasági- politikai rendszerhez való viszony kialakulásában kulcsszerepet játszik a szocializációnak az a része, amelyet az értékrend kiépüléseként jellemezhetünk.

Kéri László: Az ifjúság és a politikai változások

Az ifjúságkutatás legutóbbi fejleményei és produktumai a korábbiakhoz képest széleskörűen dokumentálják azt az összefüggést…

Nagy Imre: Ifjúság - KISZ – reformesélyek

Nyíltan vallom, gyakorló politikusként szeretnék az elhangzott kérdésekről szólni. Mint politikus, úgy érzem…

Soltész Anikó: A modellváltás feltételei és esélyei a KISZ-ben

A konferencián kulcsszóvá avatódott a modellváltás: én ennek a KISZ-beli problémáival szeretnék foglalkozni…

Stumpf István: Politikum, alternativitás – önszervező közösségek

A jövő szempontjából meghatározó jelentőségűnek tartom, hogy a magyar társadalom életében milyen politikai – szerveződési – formák alakulnak ki…

Szabó Máté: Spontán szerveződő ifjúsági csoportosulások a nyolcvanas években Magyarországon

A nyolcvanas évek elején hazánkban az ifjúságpolitika és az ifjúsággal foglalkozó társadalomtudományi kutatások számára…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.