Források

Hartmann Zsolt egykori EHÖK elnök (Kaposvári Egyetem) 2000-2002

"Nincs még egy olyan szerveződés Magyarországon, amely olyan rövid idő alatt (itt most elsősorban a „hőskorra” gondolok) ennyi változáson, fejlődésen ment volna keresztül. És nincs még egy olyan szervezet, minek megítélése a kezdeti teljes támogatottság után annyira gyorsan vegyessé vált volna."

Imreh Szabolcs egykori JATE GTK HÖK elnök (1999-2000), egykori SZTE EHÖK alelnök (2000-2001)

"Nem vagyok benne biztos, hogy minden kar minden hallgatójának ugyanaz a véleménye, és akkor innentől kezdve érdekképviseletről beszélni egy furcsa dolog."

Kátai Gábor I. Európa felé… Beszélgetés Kátai Gáborral a HÖOK alelnökével (1998)

A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Hallgatói Önkormányzatának volt elnöke, Kátai Gábor látja el 1998 februárja óta a HÖOK alelnöki tisztségét. A november 7-ei HÖOK elnökválasztás egyik esélyes jelöltjeként kérdeztük meg a hallgatói mozgalmak múltjáról és jövőjéről.

Kátai Gábor II. A HÖOK egykori alelnöke (1998), elnökjelölt (1998, 1999)

"Innovativitás, felelősség, szolidaritás, együttműködés."

Kátai Gábor III.

"...ami nekem különösen fontos volt, hogy a piac, a felsőoktatási piac az te vagy. Te, a hallgató, te magad vagy a piac. A piac az nem az a hely, ahova kimész, és a városközpontban van, hanem te, amikor döntesz, hogy melyik szolgáltatást és melyik intézetet veszed igénybe. Azt hiszem, hogy ezért történt a nagy küzdelem is az elmúlt években az oktatási és szolgáltatási piacon."

Kohári Nándor Egykori JATE TTK HÖK tag

"...az ember néha merje kinyitni a száját és merjen szervezkedni, mert az önszerveződés nagyon fontos. Viszont ezek az önszerveződések vagy ezek az érdekképviselet érdekében történő protestálás ne legyen öncélú, illetve legyen szakmai felkészültsége, legyen háttere lehetőség szerint. Mielőtt beszélünk, készüljünk rá de, ha megvan a fölkészültség alapja, hogy legyen akarat, arra hogy a saját dolgainkat mi magunk csináljuk, mi magunk, irányítsuk. Ezt az akaratot nagyon fölkészülten nagyon szervezetten jutassák kifejezésre."

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió – Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

"A személyes visszaemlékezések megmutatták azt, hogy itt mindannyian egzisztenciánkat, érdekeinket háttérbe téve dolgoztunk egy olyan közösségért, ami időnként elfogadta munkánkat, időnként nem."

Mészáros Csaba egykori JGYTF HÖK kulturális referens (1999-2001), SZTE HÖK Kulturális Bizottság elnök (2000-2001)

"Rengeteg öntevékeny csoport működött a főiskolán – színjátszó körök, zenekarok, író- és olvasókörök – akiknek próbáltam a HÖK keretein belül támogatást szerezni. Akár anyagi támogatást, akár fellépési lehetőséget. Ekkor indult az egyetemi kulturális fesztivál és próbáltam lehetőséget teremteni ezeknek a csoportoknak, hogy ott fel tudjanak lépni, meg tudják mutatni magukat. Emellett az egyetemi kulturális bizottság is rendelkezett egy külön anyagi kerettel, amit szét lehetett osztani közöttük. Ebben próbáltam segíteni."

Mészáros Ferenc egykori JGYTF HÖK kulturális referens

„Nagyon figyelj, mert a világot teszed is azzá, aminek látod.”

Mirki László egykori KLTE EHÖK elnök (1998-2001)

"A Debreceni Egyetem esetében az „integráció” teremtett kellő alapot arra hogy újragondoljuk a feladatainkat és „építkezzünk”. Nagy lehetőségek nyíltak meg azáltal hogy a súlyunknak megfelelően kezelt bennünket az intézmény vezetése. Ezekkel élni tudtunk."

Nagy Ferenc egykori JGYTF HÖK irodavezető

Sikeresnek mondható, hogy akkoriban illetve még most is sikerül a függetlenségét megőriznie. Független szervként működött, működik is a mai napig, hiszen az SZTE-n belül külön irányként jelenik meg, valamint nem olvadt egybe az EHÖK-kel sem.

Nagy Adrián Szilárd egykori KLTE EHÖK elnök (2001-2004)

"Az egyetemi integráció a Debreceni Egyetem jogelőd intézményei között nem zajlott teljesen zökkenőmentesen. Az egyetemi HÖK tagjai, a különböző karok hallgatói képviselői között viszont nagyon hamar egység alakult ki, ami a kezdetekkor hatékony lobbi erőt biztosított az új egyetemi szabályzatok kialakításánál és elfogadásánál."

Németh Lénárd egykori JATE EHÖK elnök, JATE TTK HÖK elnök, egykori SZFSZ HÖK Elnökségi tag, egykori SZTE EHÖK elnökségi tag (1996-2001)

"Úgy adódott, hogy elsősként körülbelül két hét után az évfolyamtársak poénból jelöltek még valamikor ’94-ben..."

Orbán Balázsegykori KLTE EHÖK elnök (1992-1996)

"Végül be kellett fizetni a tandíjat… Egyébként nem emlékszem arra, hogy a nagyobb horderejű, hosszabb távú döntéseinknél buktunk volna. Olyan dolgokat tudtunk elindítani, amelyek országosan egyedülállóak voltak."

Pilishegyi Péter egykori DEHÖK alelnök (2001-2008)

"A Hallgatói Önkormányzat egyik legnagyobb sikerének tartom a tandíj elleni fellépés eredményességét. Hosszabb távra visszagondolva, eredményesen képviseltük a hallgatók érdekeit az integrációval kapcsolatos szabályzatok, eljárások kidolgozásakor."

„A ’80- as években a MI szó védelmet adott... " beszélgetés Skultéty Tamással a HÖOK elnökével

"88-ban voltak az első hallgatói megmordulásuk. Mondhatni, hogy a rendszerváltozás előhírnökei a hallgatói megmozdulások voltak, hiszen az igazi fordulat ’89 tavaszán történt meg."

Beszélgetés Szabó Lászlóval, a HÖKOSZ első elnökével

"Egy biztos: a hallgatói képviseletek munkájára mindig szükség lesz, efelől nincsenek kétségeim."

Szabó Tibor Egykori OFÉSZ Elnökségi tag (1993-1994), BME EHÖK elnök (1994-95)

"Legnagyobb sikernek azt tartom (a Műegyetemen), hogy az elmúlt húsz évben nagyjából minden úgy alakult, ahogy a rendszerváltáskor elképzeltük."

Szilasi László Az 1988-as szegedi diáksztrájk egyik főszervezője, az OFÉSZ egyik alapítóatyja

"Legfontosabb cél az volt, hogy létrejöjjön valamiféle Hallgatói Önkormányzat."

Szolnoki Attila Zsolt Egykori HÖOK FB tag (2000-2002), FB elnök (2003-2004)

"A legfontosabb kérdések egyrészt a szociális problémák kezelése másrészt a különféle tanulmányi problémák."

Szonda Tamás Egykori HÖOK Elnökségi tag (2000-2002)

"Közös erővel nemcsak reagálni lehet a történésekre, hanem formálni lehet azokat, és aktív részese lehet mindenki egy újszerű fejlődésnek. Hálózati együttműködés nélkül korlátozottak a lehetőségek, a sikerek lehetősége, a projektek volumene."

Téglás Botond egykori JATE ÁJTK HÖK tag, JATE EHÖK alelnök, SZFSZ HÖK elnökségi tag (1995-2000)

"Ha jól emlékszem, amikor elsős egyetemista lettem szeptemberben tüntettünk a Bokros-csomag tandíja ellen, negyed-ötöd évben meg az egyetemi integráció körüli egyeztetések és viták borzolták a kedélyeket. A többi kar HÖK-öseivel sokat dolgoztunk együtt. Én itt ismertem meg a JATE-n kívüli felsőoktatási intézmények képviselőit."

Vincze Tibor Egykori KGRE ÁJK HÖK-elnök (1999-2000), egykori HÖOK Elnökségi tag (2001-2002)

"Számomra fontos, hogy ezen mozgalom keretében a fiatalok megtanulhatják hallatni a hangjukat, tudatosíthatják magukban, hogy a véleményük fontos, az akaratuknak pedig érvényt szerezhetnek."

Főiskolai hallgatók a miniszterelnök előtt

A Szegeden tartózkodó főiskolai hallgatók július 1-jén küldöttségileg jelentek meg a miniszterelnök előtt, hogy múlt gyűlésükön egyhangúlag hozott határozati javaslatukat ünnepélyesen átnyújtsák.

Egyetemi kurzusok Temesvárott

Szegeden néhány héttel ezelőtt nagy apparátussal fáradoztak, hogy az itt rekedt egyetemi hallgatók tanulmányainak kiegészítésére kurzusokat létesítsenek. 

Műegyetemi hallgatók tanfolyama Szegeden

Tegnap azt a hírt közöltük, hogy a Szegeden tervezett egyetemi tanfolyamok meghiúsultak, míg Temesváron javában folyik a tanulás.

Főiskolások nemzeti szövetsége

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége július 12-én, szombaton délután...

Ötven főiskolai hallgató kivált az egyesületből

Szombaton délután 4 órakor a Szegeden tartózkodó főiskolai hallgatók gyűlést tartottak a belvárosi óvoda helyiségében. A gyűlésen Molnár Ferenc főiskolai hallgató elnökölt. Rövid megnyitó beszéde után rátért a főiskolai hallgatók múlt ülésén történt incidensre, amikor is Degrand Ferenc egyetemi hallgató egyik kollégáját tettleg inzultálta.