Források

Kádár Péter, egykori PTE EHÖK elnök (2000-2001)

1997-ben, a Pécsi Tudományegyetemen. Másodéves történelem szakos hallgató voltam…

Balog Iván szociológus

A hallgatói önkormányzati mozgalom esetében milyen közvetlen előzményekről beszélhetünk?

Dlusztus Imre

1982-ben, egyetemi hallgatóként kimentem egyéni levelezőnek. Akkor még volt ilyen…

Fábri György - Az OFÉSZ első elnöke

Ez egy több ágú történet volt. Az az ág, amit én közelebbről láttam, azt egy felsőoktatás-politikai ágnak nevezném…

Benke Csaba - egykori a SZOTE HÖK elnök

Mi voltunk talán a második generáció a HÖK-ösök között. Az első generáció volt az, aki magát a jogi alapokat lefektette…

Döbör András, egykori SZTE EHÖK elnök

Én a diáksajtóból kerültem a Hallgatói Önkormányzathoz. A diáksajtót mindig is a hallgatói mozgalom részének tekintettem…

Pikó András, az 1988 őszi demonstrációk főszervezője

Melyek voltak azok az okok, amelyek a sztrájkhoz vezettek?

Jancsák Csaba, egykori JGYTF HÖK elnök, egykori SZFSZ HÖK elnök

“Megalkottuk a támogatási kereteket, szabályzatokat, és országos kezdeményezések elindításában is részt vettünk, olyan dolgokéban, melyek azelőtt nem voltak a felsőoktatásban…”

Kovács József, egykori JGYTF HÖK-elnök, egykori JGYTF HÖK irodavezető

Milyen korszakolást lehetne felállítani a hallgatói mozgalom szerveződése, indulása és a kilencvenes évek közepe-vége között?

Majó Zoltán, egykori TTK HÖK-tag, egykori JATE HÖK irodavezető

Mi történt 1995 kora tavaszán itt Szegeden?

Matiscsák Attila, szociológus

1985-ben volt az első olyan törvény a felsőoktatásban…

Benedekfi István, egykori SZTE ZMK HÖK elnök

„Az integrálódásnak nemcsak papíron kell megtörténnie, hanem mentálisan is.”

Csonka Tibor, egykori SZTE GYTK HÖK elnök

„…hallgatói életnek úgy kellene működnie, mint egy társasjáték.”

Kléger Viktor, egykori SZTE ÁJTK HÖK elnök

„A jó vezető sikeressége a munkájukat kiválóan teljesítő beosztottai lojalitásán múlik.”

Laki Zsolt, egykori SZTE EFK HÖK elnök

„Sokat tanultunk elődeink hibáiból és próbáltuk kijavítani azokat.”

Magyar Roland, egykori SZTE BTK HÖK elnök

„Nincs olyan esemény vagy tett a hallgatói mozgalom történetében, amit egy embernek lehet tulajdonítani.”

Mák Balázs, egykori SZTE ÁJTK HÖK elnök, EHÖK elnök

„Közösségben lenni csodálatos dolog, ám a közösségért tenni is kell”

Marofka Ferenc, egykori SZTE GTK HÖK elnök

„A vezető fogaskerék egy csapatban, akinek az a feladata, hogy kijelölje a haladási irányt.”

Méri Nándor, egykori SZTE EFK HÖK elnök

„Ha mindenki teszi a dolgát, megy a szekér, érvényesülnek a hallgatói érdekek, teljesülnek a reális igények.”

Nagy Zoltán Péter, egykori SZTE JGYPK HÖK elnök

“Mi a hallgatókért vagyunk, és nem a hallgatók vannak értünk!”

Pernyész Péter, egykori SZTE TTK HÖK elnök

„Nem egyéni eredményekről kell beszélni, hanem az együtt elértekről.”

Tóth Gergely, egykori SZTE GTK HÖK elnök

„A legtöbbet érő tapasztalat a felelősség.”

Skultéty Tamás, a HÖKOSZ egykori elnökségi tagja, a HÖOK egykori elnöke

“Azt hiszem, hogy maga a tandíj bevezetésének felvetése egyfajta lakmuszpapírként jellemezhető az akkori társadalmi élet értékeire, értékválságaira, problémáira vonatkozóan.”

Gilly Gyula: A 80-as 90-es évek fordulója – A korszakváltás és a hallgatók

“Igazából ez a hallgatói mozgalom akkor kapott egy nagy lökést emlékeim szerint, amikor Szegeden 88-ban a szegedi egyetemről elindult egy elég komoly diákkövetelés, a felsőoktatási reformoknak a követelése, ami egyfajta országos megmozdulássá szerveződött.”

Andrási Ádám, egykori SZTE ÁJTK HÖK elnök

„…fő motivációmnak mindig is a hallgatók felrázását tekintettem…”

Aranyász Krisztián, egykori SZTE EFK HÖK elnök

„A jó vezető napja 30 órából álljon, és csak utána kezdődjön az éjszaka…”

Bíró István, egykori SZTE EFK HÖK

„Egy csapattal dolgoztam együtt, akiknek sokat köszönhetek.”

Borcsa Botond, egykori SZTE GYTK HÖK elnök

„Jó érzés, hogy sikerült elindítani valamit, ami talán akkor is fennmarad majd, amikor mi már kilépünk ebből a körből.”

Csapó István, egykori SZTE MGK HÖK elnök

„…ha mindenki rendesen végzi a dolgát, akkor a hallgatóknak arany életük lehet.”