Ofest%202
Teleki László, egykori HÖOK elnökségi tag (2007-2010) 1. rész

Teleki László, egykori HÖOK elnökségi tag (2007-2010) 1. rész

Mottó: Sine ira et studio!
(Ez volt a HÖOK elnökségi levelezőlista mottója 2007 és 2010 között.)

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Jogi tanfolyam Szegeden...

Jogi tanfolyam Szegeden

A Nemzeti Kormány jóváhagyása és támogatása mellett a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége Varga budapesti egyetemi tanár vezetésével jogi tanfolyamot rendez. 

Tovább

No-picture
A marxizmus. Somogyi Józse...

A marxizmus. Somogyi József második előadása a Schola Emericanában

Somogyi József főiskolai tanár, a Schola Emericanában szerdán este előadást tartott a marxizmusról. Többek között ezeket mondta: Társadalmi életek, melyek a társadalmi bajok orvoslásának egyedüli módját a magántulajdon, főleg a termelő javak szocializálásában látták, a francia forradalom óta nagyobb számban keletkeztek. Ilyen volt a marxizmus, amely idővel és országok szerint különféle átalakuláson ment keresztül. Lenin, kit a németek a világháború alatt Oroszországba csempésztek, kialakította ott a bolsevizmust, mely most a németeknek, de az egész művelt világnak legnagyobb veszedelme. Máshol viszont, főleg a nyugati országokban sokat enyhült, és a polgári pártokkal együttműködve alkotmányos úton, békés fejlődéssel iparkodik a munkásság helyzetén javítani. Ez utóbbi irányzat törekvései sok tekintetben közel állnak a keresztény erkölcs alapján javasolt szociális reformokhoz. Azonban egy lényeges pontban, az ember végcélját illető felfogásában és vallási világnézetében ez a mérsékeltebb szocializmus sem egyeztethető össze a kereszténységgel. 

Tovább

No-picture
A szegedi bajtársi egyesületek gyűlése az egyetemen a spanyol népfront ellen

A szegedi bajtársi egyesületek gyűlése az egyetemen a spanyol népfront ellen

Csütörtök délelőtt a szegedi bajtársi egyesületek nagygyűlést tartottak a központi egyetem egyik nagytermében, hogy tiltakozzanak a szociáldemokratáknak a spanyol kormány melletti állásfoglalása ellen. A gyűlésen minden bajtársi egyesület képviseltette magát, mintegy 5-600 egyetemi hallgató vett rész a nagygyűlésen, amelyet dr. Kiss Albert egyetemi tanár nyitott meg.

Tovább

No-picture
Kátai Gábor I. Európa fe...

Kátai Gábor I. Európa felé… Beszélgetés Kátai Gáborral a HÖOK alelnökével (1998)

A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Hallgatói Önkormányzatának volt elnöke, Kátai Gábor látja el 1998 februárja óta a HÖOK alelnöki tisztségét. A november 7-ei HÖOK elnökválasztás egyik esélyes jelöltjeként kérdeztük meg a hallgatói mozgalmak múltjáról és jövőjéről.

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Menza bál...

Menza bál

Az idei szezon kétségtelenül egyik legnagyobb báli eseménye a hagyományos menza bál csütörtök éjjel zajlott le a siker és hangulat legjellemzőbb külsőségei között a Hungária szállodában. A bál rendezősége erre az éjszakára kibérelte a szálloda összes helyiségeit, a kávéházat, az éttermet, az emeleti nagytermet, a halászcsárdát: az épület összes termei és helyiségei a menza bál fényes és elegáns közönségével teltek meg.

Tovább

No-picture
Díszes ünnepélyt rendezett vasárnap a jubiláló Szent Imre Kör

Díszes ünnepélyt rendezett vasárnap a jubiláló Szent Imre Kör

Az egyetemi Szent Imre Kör vasárnap délelőtt díszes ünnepséget rendezett a Korzó Moziban, fennállásának huszadik évfordulója alkalmából. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók