2
Benke Csaba - egykori a SZOTE HÖK elnök

Benke Csaba - egykori a SZOTE HÖK elnök

Mi voltunk talán a második generáció a HÖK-ösök között. Az első generáció volt az, aki magát a jogi alapokat lefektette…

Tovább

B%c3%b6lcs%c5%91logo%c3%baj
Nem tartom magam bölcsészn...

Nem tartom magam bölcsésznek

A Bölcső 1996/8-9. számában megjelent cikke

Tovább

No-picture
A FEFHE választmányi ülése...

A FEFHE választmányi ülése

A Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (FEFHE) szombaton délután 6 órakor a Fodor utca 9. szám alatti klubhelyiségében választmányi ülést tart. 

Tovább

No-picture
A magyar ifjúság ideálja nem lehet többé a filiszter típus – A magyar hallgatók seregszemléje Szegeden

A magyar ifjúság ideálja nem lehet többé a filiszter típus – A magyar hallgatók seregszemléje Szegeden

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége szombaton rendezte meg X. kongresszusát Szegeden. Erre az alkalomra valamennyi egyetem és az ország minden főiskolájának ifjúsága elküldötte vezérét Szegedre, kiket szombaton délelőtt fél 11 órakor ünnepélyesen fogadtak a Szegedi állomáson. Budapestről és vidékről 60 főiskolai hallgató és a MEFHOSZ női szakosztálya képviseletében 8 nő jött le a kongresszusra. A fogadtatás után a vendégek és a szegedi ifjúság a központi egyetemi aulában ültek össze, ahol megvizsgálták a mandátumokat. Egy órakor az ifjúság tisztelgett az egyetem tanácsa előtt, melynek nevében Dézsi Lajos dr. rektor örömének adott kifejezést, hogy az ifjúság teljes komolysággal készül a rá váró nagy feladatokra. Utána a Horthy Miklós kollégiumban ebéd volt, majd negyed 1 órakor az ifjúság küldöttei zárt ülésre gyűltek össze, melyen különféle ifjúságot érdeklő kérdéseket tárgyaltak le.

Tovább

Delmagyar
A KISZ egyetemi és főiskol...

A KISZ egyetemi és főiskolai tanácsának ülése

A Délmagyarország 1973. november 29-én megjelent cikke

Tovább

No-picture
A szociális kérdés és a ma...

A szociális kérdés és a magyarországi kisebbségek problémája a Danubiana corp. idei munkatervében

A corporatio júniusi évzáró kiskáptalanján vette át Vadász Istvántól Miklósi László negyedéves joghallgató a seniori tisztséget, és ez alkalommal vázolta is, hogy mely irányban kíván különösképpen munkásságot kifejteni.

Tovább

No-picture
Együttműködés a SzEFHE és a DEFHE között

Együttműködés a SzEFHE és a DEFHE között

A Székely Egyetemi Hallgatók Egyesülete most kapta meg az amerikai szeretetadományt. Szétosztás előtt a kör vezetősége elhatározta, hogy a szeretetadományból juttat a délvidéki egyetemi hallgatók részére is, és egy megfelelő részt már át is adott a Délvidéki Egyetemi Hallgatók Köre vezetőségének. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók